MSc in Media Management – mikä se on?

MSc in Media Management – mikä se on?

Processed with VSCO with f2 preset

Opinnoistani kysytään usein, että mitä se media management eli öhh, mediajohtaminen (?), oikein on. Se on erittäin relevantti kysymys, etenkin kun kyseinen ohjelma sijaitsee teknillisessä yliopistossa ja koska nimi ei kerro juurikaan opintojen sisällöstä. Itseasiassa nimeä ollaan käsittääkseni vaihtamassa, mutta kuten eräässä brainstormailusessiossa ohjelmanjohtajan kanssa kävi ilmi, ei ole kovin helppo keksiä uutta kaikenkattavaa tutkintonimikettä. Opiskelijoilla on hyvin erilaisia koulutustaustoja aina journalismista ja kielitieteistä kauppatieteisiin, eikä ohjelmasta teknillisestä yliopistosta huolimatta valmistuta diplomi-insinööreiksi.

Let me explain!

Processed with VSCO with f2 preset

Media Management -koulutusohjelma on Kungliga Tekniska Högskolanin ja Tukholman Handelshögskolanin yhteinen maisteriohjelma, joka sisältää hyvin rikkaan kirjon erilaisia kursseja, joista muutamissa pakollisissa on media-ala fokuksessa. Käytännössä tutkinnon sisällön voi pitkälti räätälöidä itse, koska valittavana on lähes koko KTH:n kurssitarjonta aivan laidasta laitaan – halusit sitten koodata, opiskella yrittäjyyttä, kestävää kehitystä, johtajuutta, markkinointia, tasa-arvoa, innovointia, tuotekehitystä, tulevaisuusajattelua tai designthinkingiä. You name it. Parasta ja yhteistä kaikille kursseille on kuitenkin se, että teknologia ja sen kehitys ovat kurssin keskeinen konteksti.

Historian ilmeisen tiiviistä yhteistyöstä Handelshögskolanin kanssa ohjelmassa on jäljellä enää toisen vuoden syksyllä Handelssilla opiskeltavat 15 opintopistettä (joka on tässä kurssisysteemissä paljon!). Tämä käsittää kaksi kurssia digitransformaation johtamisesta, joista ensimmäinen keskittyy teoriaan ja jälkimmäisellä tehdään aiheesta toimeksiantona projekti jollekin yritykselle. Nämä kurssit olivat omasta mielestäni ohjelman parasta antia, ja poikkitieteellinen kurssi eri miljöössä yhdessä handelshögskolanilaisten kanssa toi myös oman mausteensa oppimiseen ja projektitöihin.

Toisaalta yhtälailla KTH:n (ja etenkin SSES:n) kursseissa parasta on poikkitieteellisyys, koska samalla kurssilla voi istua joku kestävän kehityksen, tuoteinnovoinnin, tietojärjestelmätieteiden, kemian, tuotantotalouden tai avaruustekniikan opiskelija. Tämä tietojen ja taitojen monipuolisuus on ollut itselleni aivan sairaan siisti kokemus, koska aiemmissa opinnoissani kaikki opiskelivat about samaa aihetta. On niin mieltä avartavaa ja inspiroivaa työskennellä ihmisten kanssa, joilla on erilaisia vahvuuksia, maailmankatsomuksia, hc teknisiä taitoja ja täysin eri fokus kuin itsellä!

Processed with VSCO with f2 preset

Palatakseni koko postauksen pihviin: mitä on mediajohtaminen?

Omalla kohdallani se käsittää lukuisia johtamiskursseja digitransformaation, teknologian ja monikulttuurisuuden näkökulmasta. Sosiaalisen median teknologioita, brändiportfolion johtamista, kulttuurien välistä viestintää, medialakia, tuotantotaloutta sekä media-alan ja työn tulevaisuuden hahmottamista. Tulevaisuusajattelua, trendien bongailua ja yrittäjyyttä.

Puhumattakaan kaikesta siitä, mitä on opittu rivien välissä: uudet kielet, kulttuurit, ryhmätyöt, itsensä johtaminen, projektijohtaminen, luova ajattelu… the list goes on!

Kuvissa Dome of Visions, joka sijaitsi KTH:n edustalla pari vuotta toimien luovana opiskelu- ja esitystilana. Viime lokakuussa se purettiin pois ja siirrettiin uuteen lokaatioon.

Lisbon love pt. 2

Processed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with f2 presetProcessed with VSCO with f2 preset10.jpg

Lisbon just keeps on giving. ❤ Being on vacation is super exhausting though – I sleep like a baby (10 hours a night!) after an entire day of exploring the city. It’s Friday night but I’m way more tempted to go to bed than to visit the Lisbon nightlife. Am I getting old or what?

Today we checked out a couple of more view spots, ate Lisbon’s no-doubt BEST crêpes at our airbnb hosts’ cute little juice bar Sama Sama (!!!) and walked through the LX factory & Village Underground Lisboa. The LX factory was an industrial, artsy handcraft and vintage stuff area with lots of unique boutiques and restaurants, which must be super crowded in warm weather. Same goes for the Village Underground, which was an interesting combination of old vehicles and building containers transformed into bars.

P.S. I’m still so cold in the nights that I almost bought men’s long socks from Lidl today. Left them in the store for now. 🙂

Lisbon Love

Our second full day in Lisbon is a rainy one, so we decided to spend the day on thesis work. We almost took our laptops to the technical university close by, but it just feels sooo cold (+14 celsius) that we rather stayed inside, wrapped in blankets and zipping instant coffee.

Turns out that my preparation for this trip is a complete joke: a suitcase full of tiny tops and shorts, when you actually would need warm wool socks, long pants and 3 sweaters.  It’s not even that cold outside, but way colder inside the apartment. I don’t understand how do people manage the winters with cold floors and humid air, without any heaters?! Anyway, I’m not complaining – it’s still pretty and a change of scenery, and we’re on vacation!

Processed with VSCO with c1 presetProcessed with VSCO with c1 presetProcessed with VSCO with c1 presetProcessed with VSCO with c1 presetProcessed with VSCO with c1 preset

Yesterday, on the other hand, we had a perfect first day: wandering around the city, finding a couple of cool viewpoint spots, tasting pastel de nata and chilling on a rooftop bar called PARK bar. We even went for a 10k run in the evening, which was a damn good workout considering the hills on which this city is built. I loooove it here, so colorful alleys and rusty romantic buildings.

Just wondering – how did people find all the cool places abroad back in the days without google maps or social media sites?

Best wishes,

Millennial