MSc in Media Management – mikä se on?

Processed with VSCO with f2 preset

Opinnoistani kysytään usein, että mitä se media management eli öhh, mediajohtaminen (?), oikein on. Se on erittäin relevantti kysymys, etenkin kun kyseinen ohjelma sijaitsee teknillisessä yliopistossa ja koska nimi ei kerro juurikaan opintojen sisällöstä. Itseasiassa nimeä ollaan käsittääkseni vaihtamassa, mutta kuten eräässä brainstormailusessiossa ohjelmanjohtajan kanssa kävi ilmi, ei ole kovin helppo keksiä uutta kaikenkattavaa tutkintonimikettä. Opiskelijoilla on hyvin erilaisia koulutustaustoja aina journalismista ja kielitieteistä kauppatieteisiin, eikä ohjelmasta teknillisestä yliopistosta huolimatta valmistuta diplomi-insinööreiksi.

Let me explain!

Processed with VSCO with f2 preset

Media Management -koulutusohjelma on Kungliga Tekniska Högskolanin ja Tukholman Handelshögskolanin yhteinen maisteriohjelma, joka sisältää hyvin rikkaan kirjon erilaisia kursseja, joista muutamissa pakollisissa on media-ala fokuksessa. Käytännössä tutkinnon sisällön voi pitkälti räätälöidä itse, koska valittavana on lähes koko KTH:n kurssitarjonta aivan laidasta laitaan – halusit sitten koodata, opiskella yrittäjyyttä, kestävää kehitystä, johtajuutta, markkinointia, tasa-arvoa, innovointia, tuotekehitystä, tulevaisuusajattelua tai designthinkingiä. You name it. Parasta ja yhteistä kaikille kursseille on kuitenkin se, että teknologia ja sen kehitys ovat kurssin keskeinen konteksti.

Historian ilmeisen tiiviistä yhteistyöstä Handelshögskolanin kanssa ohjelmassa on jäljellä enää toisen vuoden syksyllä Handelssilla opiskeltavat 15 opintopistettä (joka on tässä kurssisysteemissä paljon!). Tämä käsittää kaksi kurssia digitransformaation johtamisesta, joista ensimmäinen keskittyy teoriaan ja jälkimmäisellä tehdään aiheesta toimeksiantona projekti jollekin yritykselle. Nämä kurssit olivat omasta mielestäni ohjelman parasta antia, ja poikkitieteellinen kurssi eri miljöössä yhdessä handelshögskolanilaisten kanssa toi myös oman mausteensa oppimiseen ja projektitöihin.

Toisaalta yhtälailla KTH:n (ja etenkin SSES:n) kursseissa parasta on poikkitieteellisyys, koska samalla kurssilla voi istua joku kestävän kehityksen, tuoteinnovoinnin, tietojärjestelmätieteiden, kemian, tuotantotalouden tai avaruustekniikan opiskelija. Tämä tietojen ja taitojen monipuolisuus on ollut itselleni aivan sairaan siisti kokemus, koska aiemmissa opinnoissani kaikki opiskelivat about samaa aihetta. On niin mieltä avartavaa ja inspiroivaa työskennellä ihmisten kanssa, joilla on erilaisia vahvuuksia, maailmankatsomuksia, hc teknisiä taitoja ja täysin eri fokus kuin itsellä!

Processed with VSCO with f2 preset

Palatakseni koko postauksen pihviin: mitä on mediajohtaminen?

Omalla kohdallani se käsittää lukuisia johtamiskursseja digitransformaation, teknologian ja monikulttuurisuuden näkökulmasta. Sosiaalisen median teknologioita, brändiportfolion johtamista, kulttuurien välistä viestintää, medialakia, tuotantotaloutta sekä media-alan ja työn tulevaisuuden hahmottamista. Tulevaisuusajattelua, trendien bongailua ja yrittäjyyttä.

Puhumattakaan kaikesta siitä, mitä on opittu rivien välissä: uudet kielet, kulttuurit, ryhmätyöt, itsensä johtaminen, projektijohtaminen, luova ajattelu… the list goes on!

Kuvissa Dome of Visions, joka sijaitsi KTH:n edustalla pari vuotta toimien luovana opiskelu- ja esitystilana. Viime lokakuussa se purettiin pois ja siirrettiin uuteen lokaatioon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s